. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)

Share
Go down
avatar
Còn 11 bài gửi nữa !
Còn 11 bài gửi nữa !
Nam
Tổng số bài gửi : 9
Age : 36
Bạn đến từ : trường THPT Vị Thanh
Nghề nghiệp : Giáo viên
Registration date : 02/11/2008
Xem lý lịch thành viênhttp://truongthptvithanh.hot-me.com

Bình Thường Một số bài tập dùng cấu trúc lặp!

on Sat Nov 29, 2008 10:33 am
Bài 1: Tính n!
Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses crt;
Var i,n,gt:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TINH N GIAI THUA:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap n ='); readln(n);
gt:=1;
For i:=1 to n do gt:=gt*i;
Writeln(n, '!= ',gt);
Readln;
End.

Bài 2: Tính x^n (Với n là số nguyên không âm).
Program TINH_X_LUY_THUA_N;
Uses crt;
Var i,n,x:integer;
lt:real;

Begin
Writeln(' TINH X LUY THUA Y:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap x ='); readln(x);
Write('Nhap n ='); readln(n);
lt:=1;
For i:=1 to n do lt:=lt*x;
Writeln(x, '^',n,' = ',lt:4:2); Readln;
End.

Bài 3: Tính tổng S = (1/0!)+(1/1!)+(1/2!)+...+(1/n!) với n là số nguyên không âm nhập từ bàn phím, n! là n giai thừa.
Program TINH_TONG1;
Uses crt;
Var i,n,gt: integer;
s:real;

Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG:'); Writeln('----------------------------------------');
Write('Nhap n='); Readln(n);
gt:=1;
s:=1;
For i:=1 to n do
Begin
gt:=gt*i;
s:=s+1/gt;
End;
Writeln('Tong S = ',s:8:2); Readln;
End.
Còn 19 bài gửi nữa !
Còn 19 bài gửi nữa !
Nam
Tổng số bài gửi : 1
Age : 24
Bạn đến từ : Cộng đồng công dân @
Nghề nghiệp : Student
Registration date : 01/12/2008
Xem lý lịch thành viên

Bình Thường Re: Một số bài tập dùng cấu trúc lặp!

on Mon Dec 01, 2008 4:29 pm
Bài 2: Tính x^n (Với n là số nguyên không âm).
Program TINH_X_LUY_THUA_N;
Uses crt;
Var i,n,x:integer;
lt:real;

Begin
Writeln(' TINH X LUY THUA Y:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap x ='); readln(x);
Write('Nhap n ='); readln(n);
lt:=1;
For i:=1 to n do lt:=lt*x;
Writeln(x, '^',n,' = ',lt:4:2); Readln;
End.
=====================================
Dùng unit crt mà lại không sử dụng trong main program mới lãng phí làm sao...
Cái unit crt là dùng để điều khiển các lệnh liên quan đến màn hình, thời đó người ta không có màn hình LCD hay PDA cảm ứng...không biết unit CRT có sử dụng được cho loại màn hình LCD không???
Xin thưa: được. Vì xử lí trên màn hình chứ không phải loại màn hình. Thế nên Pascal for Dos hay for Windows đều xài được
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết